Categorie archieven: Werkgroep

Eerste zon-op-dak project goedgekeurd

15 september gaat in de boeken als een mooie dag en avond voor de Ecomarke. In Café Popken was er een goede opkomst van leden van de coöperatie en zelfs een paar niet leden (nu wel lid 😊).

Na noeste arbeid van het bestuur was het dan eindelijk zo ver, en werd een eerste project voorgelegd aan de leden ter goedkeuring. Het gaat om 153 zonnepanelen op het dak van twee loodsen bij de familie Bergsma in Eleveld. Vele scenario’s zijn doorgerekend en duidelijk is dat de leden het eens waren met het advies van het bestuur en de voorstellen (voor de uitgifte van 94 zondelen á € 100,- elk, de opstalovereenkomst, het investeringsvoorstel en andere informatie stukken).

Er werd samen gefilosofeerd over een vervolg en idealen, zoals het volledig zelfvoorzienend kunnen worden en direct leveren van de projecten aan de huishoudens / leden binnen de Broekstreek. Aan ambitie geen gebrek.

Zoals de voorzitter het mooi aangaf, belangrijk voor dergelijke initiatieven is naast uiteraard participerende leden, is / zijn bewoners die open staan voor dit soort projecten. In dit geval de familie Bergsma, die de daken ter beschikking stellen voor langere termijn voor dit mooie project. Er werd dan ook een fles champagne en een bos bloemen aangeboden door Luc Oosting de voorzitter aan Jan Bergsma. De fles hopen we samen te ontkurken bij de opening van het daadwerkelijke project (als de eerste groene Broekstreker Ecomarke stroom wordt opgewekt).

Ecomarke voorzitter Luc Oosting overhandigt een fles champagne en een bos bloemen


Er werd nog lang na geborreld en we genoten van weer een mooie voorbeeld van gemeenschapszin in kleine landelijke gemeenschappen, de mooie groene Broekstreek.
Er is al aanzienlijk ingeschreven voor de 94 zonnedelen. De verdeelsleutel is gericht op zoveel mogelijk deelnemers (dus aantal deelnemers is meer leidend dan het aantal zonnedelen per persoon). Mocht je interesse hebben om mee te financieren in de zonnedelen en of lid te worden van deze eigen Broekstreker coöperatie, neem dan contact op met de secretaris, secretariaat@ecomarke.nl

Subsidie-aanvraag toegewezen

In de ALV van 17 maart moesten we berichten dat de haalbaarheid van ons eerste project
(Eleveld 5) onder grote druk stond vanwege de versoberde subsidieregeling en de kosten.
Op 19 april bericht kregen dat de gemeente Aa en Hunze ons een aanjaagsubsidie van €5000 gaat verlenen ten behoeve van ons eerste zon-op-dak project. Deze subsidie wordt verstrekt aan ons op het moment dat het project in opdracht is gegeven. De gemeente wil ons met deze subsidie aanmoedigen om in deze tijd van stijgende prijzen het project wel door te zetten. Zowel de gemeente als wij hebben baat bij een succesvol eerste project.

Met deze steun in de rug hebben we op 11 mei de SCE-subsidie aanvraag ingediend. SCE staat voor Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking. En 6 juli kregen we bericht dat onze aanvraag goedgekeurd is. Rekenend op een positief besluit waren we al bezig om offertes te vragen voor de aanleg. Maar zelfs met de extra gemeentelijke bijdrage wordt het spannend of het project bij mogelijke stijgende kosten haalbaar zal zijn. De SCE-subsidie wordt pas uitgekeerd wanneer we stroom produceren. De aanleg wordt naast de gemeentelijke subsidie gefinancierd door een lening van het Drents Energiefonds en door de leden.

Zo gauw we het kostenplaatje helder hebben met definitieve offertes en de haalbaarheid
bevestigd wordt zullen we een Algemene Ledenvergadering bijeen roepen om de
goedkeuring van de leden voor het project te krijgen.

Met de steun van de Algemene Ledenvergadering kunnen we dan de huidige leden en potentiële leden uitnodigen deel te nemen in het project. De principes voor deelname zijn in de Algemene Ledenvergadering van 17 maart besproken en goedgekeurd. Kort samengevat: leden kunnen inschrijven voor één of meerdere obligaties van €100 per stuk. Het doel is dat deze obligaties 25% van de kosten van het project dekken. Het beoogde rendement is 3,5%. Met definitieve offertes en geslaagde financiering hopen we nog dit jaar aan de slag te gaan om in 2023 groene Broekstreker stroom te gaan opwekken.

Intentieverklaring zon-op-dak getekend

De energiecoöperatie De Ecomarke heeft een eerste stap gezet voor de realisatie van een zon-op-dak-project. Bij de familie Bergsma te Eleveld is een intentieverklaring getekend. Zij hebben daken op twee schuren ter beschikking gesteld voor het leggen van zonnepanelen door de coöperatie. Hier zal plaats zijn voor 200 panelen waarmee naar verwachting ongeveer 45.000 kWh per jaar zal kunnen worden opgewekt.

We gaan nu de daken laten controleren op sterkte, stellen samen met de familie Bergsma een recht van opstal overeenkomst op, gaan achter subsidies en financiering aan en laten offertes maken voor de installatie.

Voor de Ecomarke is dit een prachtige mogelijkheid om daadwerkelijk de duurzame opwek van elektriciteit in coöperatieverband op te starten. Het is de verwachting dat de komende jaren nog verscheidene andere projecten zullen volgen. Daarmee hoopt De Ecomarke namens de Broekstreek een serieuze bijdrage te leveren aan de energietransitie én ook de gemeenschap en inwoners te laten profiteren van deze deelname.

Binnenkort zal de Ecomarke haar leden nader informeren over dit project. Daarbij zal ook ter sprake komen hoe leden financieel kunnen participeren.

Voortgang juni 2020

De werkgroep is ondanks het virus verder gegaan met het maken van plannen. We zagen elkaar digitaal en onlangs na lange weer eens lijfelijk, met inachtneming van de RIVM-voorschriften. We hebben verkend op welke wijze we in de Broekstreek zouden kunnen komen tot een werkbare en beheersbare energiecoöperatie. Daarvoor hebben we een plan van aanpak opgesteld. We onderhouden daarbij goede contacten met o.a. gemeente, soortgelijke initiatieven en inhoudsdeskundigen.

Lees verder Voortgang juni 2020