Lid worden en inloopavond

Bewoners kunnen nu daadwerkelijk zich inschrijven als lid. Voor het jaar 2021 is dit nog gratis. Later in het jaar kunnen leden besluiten of ze hun lidmaatschap willen voortzetten. Vanaf 2022 zal een contributie geheven worden in de orde van € 15 (nog te besluiten). Ondertussen kunnen leden meepraten over een eerste project en andere toekomstige activiteiten van de coöperatie.

Op 18 augustus wordt een inloopborrel georganiseerd in Café Popken, 20:00 – 22:00. Op deze avond kan men nadere informatie krijgen over de toekomstplannen van de Ecomarke en suggesties doen.

Een digitale versie van de brochure die eind juli is rondgebracht is hier te vinden.

Voortgang juni 2020

De werkgroep is ondanks het virus verder gegaan met het maken van plannen. We zagen elkaar digitaal en onlangs na lange weer eens lijfelijk, met inachtneming van de RIVM-voorschriften. We hebben verkend op welke wijze we in de Broekstreek zouden kunnen komen tot een werkbare en beheersbare energiecoöperatie. Daarvoor hebben we een plan van aanpak opgesteld. We onderhouden daarbij goede contacten met o.a. gemeente, soortgelijke initiatieven en inhoudsdeskundigen.

Lees verder Voortgang juni 2020