De aanloop

In de periode van januari 2020 tot april 2021 (toen de coöperatie formeel is opgericht) zijn door de werkgroep diverse inventariserende activiteiten uitgevoerd. Dit omvatte o.a. het leren van bestaande initiatieven en coöperaties, overleg met de gemeente en overkoepelende organisaties, bewonersoverleggen en een enquête. Enkele resulterende overzichten en rapportages worden hieronder aangehaald.

In februari 2020 heeft de werkgroep een enquête georganiseerd. Er is een flink aantal inzendingen binnen gekomen. De resultaten hiervan kan men hier vinden. De resultaten door de coronacrisis pas besproken tijdens het bewonersoverleg in september 2020.

De werkgroep heeft op 6 mei 2020 het voorlopige plan van aanpak vastgesteld: Plan van aanpak

Een belangrijke pijler voor de activiteiten van De Ecomarke zal de nieuwe ‘postcoderoos’-regeling zijn, nu geheten subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE). Het diameteriaal behorende bij de presentatie door de overkoepelende organisaties is hier te vinden.