Werkgroep

De werkgroep Duurzame Broekstreek heeft de volgende leden:

  • Jan Bos
  • Frank Hoving
  • Louis Huizenga
  • Henk Krijnen
  • Annelies Lely
  • Luc Oosting

De werkgroep, gestart in februari 2020, stelt zich ten doel om een verkennend onderzoek uit te voeren naar de haalbaarheid van een energiecoöperatie met voldoende draagvlak onder de bewoners van de Broekstreek. De werkgroep doet dit door middel van enquêtes, bewonersavonden en gesprekken met reeds bestaande coöperaties, kennisplatforms en de overheid.

De werkgroep ressorteert sinds april 2021 onder het bestuur van de energiecoöperatie De Ecomarke.