Bewonersavond 9 sept 2020

De eerste bewonersavond van de werkgroep Duurzame Broekstreek op woensdag 9 september jl. in café Popken is door zowel bij de ruim 30 bezoekers van deze avond als de leden van de werkgroep als zeer positief overgekomen.

De werkgroep gaf aan de hand van een PowerPointpresentatie een toelichting op de uitkomsten van de in februari gehouden enquête en op hetgeen de werkgroep in de periode daarna heeft onderzocht aan verduurzamingsmogelijkheden. Het onderzoek van de werkgroep betrof onder meer:

  • Besparen van energie, waarom en op welke wijze;
  • Opwekken van energie, waarom en op welke wijze;
  • Het gebruiken van opgewekte energie en op welke wijze;
  • In welke rechtsvorm (coöperatie) het een en ander zou moeten worden gegoten.

Na de presentatie werden diverse vragen van der aanwezigen beantwoord. Wethouder Lambert gaf een toelichting op het gemeentelijk beleid op het gebied van zonne- en windenergie en de eventuele mogelijkheden voor de Broekstreek.

Deze geslaagde avond werd besloten met een borrel waarna nog een tijdlang werd nagepraat over de inhoud van het gepresenteerde.

De werkgroep is van plan de komende tijd regelmatig een bewonersavond te organiseren.

De vraag die in de eerstvolgende bijeenkomst gesteld moet worden is of er draagvlak is voor onze kernwaarden, te weten: 

  • Regie over eigen leefomgeving door een gezamenlijke aanpak;
  • Financieel haalbaar voor iedereen, dat iedereen kan meedoen;
  • Lokaal geproduceerde energie ook lokaal consumeren;
  • De aanwezigheid van een lokale platformfunctie voor het delen van kennis en expertise.

Daarnaast stelt de werkgroep zich voor bewonersavonden te organiseren o.a., gericht op besparingen, gericht op opwekken van energie, gericht op het oprichten van een energie coöperatie.

Zie ook de presentatie van de werkgroep.

Er ook een formulier met een aantal vragen rondgedeeld om de interesses van de aanwezige bewoners op het vlak van verduurzaming te peilen. Dit is een overzicht van de antwoorden.