Inloopavond goed bezocht

De inloopavond op woensdag 18 augustus werd goed bezocht. Er waren 29 personen afgekomen op de mogelijkheid informeel van gedachten te wisselen over de plannen van de energie coöperatie De Ecomarke. Al met al telt de coöperatie nu 38 leden. Na een inleiding van voorzitter Luc Oosting, die memoreerde dat de coöperatie op 6 april was opgericht, deed Henk Krijnen uit de doeken hoe de werkgroep de zon-op-dak projecten wilde aanpakken.De Ecomarke zal gebruik gaan maken van de zgn. SCE-subsidieregeling (subsidieregeling coöperatieve energieopwekking). Daarbij heeft een coöperatie grote vrijheid om de aanwending van de inkomsten uit de elektriciteitsverkoop te organiseren. Het idee van de werkgroep is om de leden te vragen een bedrag naar keuze in te leggen in de vorm van een lening aan de coöperatie. Die zal over een periode van 10 jaar worden terugbetaald, met een aantrekkelijke rente. Daarnaast zullen er leningen bij de Drentse Energie Organisatie worden afgesloten. De persoon die een geschikt dak ter beschikking stelt krijgt een redelijke vergoeding. Zowel de leden die geld inleggen als de dakeigenaar lopen geen risico. Het geld dat De Ecomarke overhoudt zal in nieuwe duurzame projecten gestoken worden, of in andere goede doelen in De Broekstreek. Er moeten nog enkele keuzes gemaakt worden, zoals de hoogte van de dakvergoeding en de rente, in samenspraak met de leden. Daarna kan een eerste project opgestart worden. Op de avond is deze samenvatting van de investeringsnotitie uitgedeeld. Leden die geïnteresseerd zijn in de volledige notitie kunnen even een berichtje sturen via het  contactformulier of op andere wijze contact opnemen met Henk Krijnen.