Coöperatie

De werkgroep is bezig om een coöperatie op te richten. Deze zal heten Energie Coöperatie Ecomarke De Broekstreek U.A.

De voorlopige (nog niet vastgestelde) statuten kan men hier raadplegen.