Coöperatie

Op 6 april 2021 is de energiecoöperatie opgericht onder de naam Energie Coöperatie Ecomarke De Broekstreek, in het korte: De Ecomarke.

De oprichtingsaktie en statuten zijn hier te raadplegen.

Het bestuur bestaat uit:

  • Luc Oosting – voorzitter
  • Louis Huizenga – secretaris
  • Frank Hoving – penningmeester
  • Jeroen Elfers
  • Henk Krijnen

Het bestuur wordt ondersteund door een werkgroep, waar ook het bestuur zelf zitting in heeft.