Energie Coöperatie Ecomarke de Broekstreek

Tijdens de bewonersavond op 9 september kregen we (de werkgroep Een Duurzame Broekstreek) veel steun voor het oprichten van een energie coöperatie (EC) in De Broekstreek.

Met nadien opgedane informatie en na overleg met o.a. De Drentse KEI (https://drentsekei.nl) heeft de werkgroep afgelopen week de ontwerp statuten afgerond. Deze zijn in te zien op onze website (https://broekstreek-duurzaam.nl/). In brede zin is de doelstelling van de EC bij te dragen aan de verduurzaming in en van De Broekstreek. Dat wil de EC doen door niet alleen de belangen van de (toekomstige) leden te behartigen, maar ook die van alle inwoners van De Broekstreek.

 Inwoners die lid zouden willen worden van de EC kunnen zich nu al (kosteloos) onder voorbehoud als lid aanmelden via het contact formulier op onze website (onder vermelding van naam, adres, telefoon en e-mailadres).  

Voor de formele oprichting van de EC is waarschijnlijk een oprichtingsvergadering vereist. Die willen we in januari organiseren, zo nodig online. Omdat de gemeente en provincie momenteel behoorlijk actief zijn op het gebied van besparingen, ligt onze focus op het opwekken van duurzame energie. Om dit van de grond te krijgen zijn we in gesprek met Bronnen VanOns (https://bronnen.vanons.org) om vast te stellen welke mix van zon-op-daken, kleine windmolens en zonneweide het beste bij De Broekstreek past. De plannen die hieruit voorkomen willen we tijdens de oprichtingsvergadering in januari presenteren. Voor vragen, ideeën of opmerkingen vragen wij u het contact formulier te gebruiken of kunt u natuurlijk altijd een van de leden van de werkgroep aanspreken.