Ecomarke De Broekstreek

Om ons heen zien we dat de energietransitie gestalte begint te krijgen. Dit begint natuurlijk met energie besparen; de overheid stimuleert dit door subsidies en andere aantrekkelijke regelingen. Daarna is het belangrijk om duurzamere energie te gebruiken, denk aan zonnepanelen, warmtepompen en elektrische auto’s…

Daarom hebben we een energiecoöperatie opgericht. Daarmee willen we de krachten van de Broekstreek bundelen om te komen tot duurzame energieoplossingen voor de bewoners van de Broekstreek. Dan denken we in de eerste plaats aan zon-op-dakprojecten. In de toekomst kunnen andersoortige projecten volgen indien daar kansen en draagvlak voor zijn, bijvoorbeeld een klein zonnepark of mini-windmolens. Tot slot zal mogelijk energieopslag een rol kunnen gaan spelen.

Deze duurzame gedachte is niet alleen ontstaan vanwege de klimaatverandering. Wij zijn van mening dat het wezenlijk bij kan dragen aan de leefbaarheid van de Broekstreek.

De provincie en gemeente steunen dit soort duurzaamheidsinitiatieven vanaf een vroeg stadium d.m.v. expertise en subsidies.

De werkgroep voor dit initiatief bestaat op dit moment uit Aart Brinkman, Jeroen Elfers, Frank Hoving, Louis Huizenga, Henk Krijnen en Luc Oosting. De werkgroep vormt sinds enige tijd het formele bestuur van de coöperatie.

Voor rapportages over de voortgang wordt verwezen naar de Kroniek.

Bewoners die mee willen denken en werken zijn van harte welkom en kunnen hier een vraag of opmerking plaatsen.

De activiteiten van Ecomarke De Broekstreek worden mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Aa en Hunze en de Provincie Drenthe