Lid worden en inloopavond

Bewoners kunnen nu daadwerkelijk zich inschrijven als lid. Voor het jaar 2021 is dit nog gratis. Later in het jaar kunnen leden besluiten of ze hun lidmaatschap willen voortzetten. Vanaf 2022 zal een contributie geheven worden in de orde van € 15 (nog te besluiten). Ondertussen kunnen leden meepraten over een eerste project en andere toekomstige activiteiten van de coöperatie.

Op 18 augustus wordt een inloopborrel georganiseerd in Café Popken, 20:00 – 22:00. Op deze avond kan men nadere informatie krijgen over de toekomstplannen van de Ecomarke en suggesties doen.

Een digitale versie van de brochure die eind juli is rondgebracht is hier te vinden.