Beleid

Onderstaand is een samenvatting. Voor een volledige tekst ten aanzien van aansprakelijkheid, privacy, auteursrechten en cookiebeleid zie dit document.

Aansprakelijkheid

Onze website is met de hoogst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch kan de informatie die op de website staat vermeld onjuistheden, onvolledigheden of typefouten bevatten. De werkgroep “Naar een duurzame Broekstreek” kan de juistheid, volledigheid en actualiteit van de getoonde informatie daarom niet garanderen. Evenmin kunnen wij garanderen dat de website foutloos werkt. Aan de gegevens, zoals deze op onze website worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Wij sluiten alle aansprakelijkheid voor eventuele schade voortkomend uit het gebruik van deze website en/of de informatie en inhoud die via deze website is verkregen uit.

Privacy

Bij het uitvoeren van haar activiteiten kan de werkgroep via enquêtes, bewonersavonden en andere communicatievormen in het bezit komen van persoonsgegevens zoals namen, adressen, email-adressen en telefoonnummers. Ook kan bijvoorbeeld kennis worden genomen van specifieke gegevens over energieverbruik en energie- en duurzaamheid-gerelateerde initiatieven en voorzieningen op bepaalde adressen.

In gevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 2018 zal de werkgroep degenen van wie een beperkt aantal gegevens worden opgeslagen op de hoogte stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door de werkgroep eventueel worden verwerkt en wie de gegevens kunnen inzien.

De gegevens worden zijn alleen door leden van de werkgroep in te zien op een beveiligde plek op internet (Dropbox). De beveiliging bestaat eruit dat alleen leden van de werkgroep toegang hebben tot deze plek via hun emailadres. Eén lid van de werkgroep is de beheerder van deze map, die met een wachtwoord is beveiligd. De leden van de werkgroep hebben voorts een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle persoonsgegevens en gaan hier zeer zorgvuldig mee om.

Bij het eventuele gebruik van de gegevens anders dan voor het oorspronkelijke doel zal eerst om toestemming worden gevraagd. De werkgroep verstrekt geen persoonsgegevens aan derden tenzij dit verplicht is door een wettelijk voorschrift of in andere gevallen niet nadat om toestemming is gevraagd.

Via deze website worden geen internet IP-adressen van bezoekers bijgehouden en er wordt geen gebruik gemaakt van cookies.

Op onze website staan links naar andere websites van andere organisaties en instellingen waar de werkgroep geen zeggenschap over heeft. Andere websites kunnen een eigen privacyverklaring hanteren. Geadviseerd wordt om – bij het bezoeken van de betreffende website – daar goed kennis van te nemen. De werkgroep is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt of verkregen door de gelinkte websites of voor enig ander gebruik van die websites.

Mochten er ten aanzien van de privacyregels nog vragen of opmerkingen zijn dan kan men zich tot de werkgroep wenden middels het contactformulier.

Auteursrecht

Alle rechten voorbehouden. Niets uit de inhoud van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de werkgroep “Naar een duurzame Broekstreek” worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy voor persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.