Virtuele bewonersavond 27 januari 2021

Op 27 januari 2021 heeft een geslaagde virtuele bijeenkomst plaatsgevonden. Naast de zeven werkgroepleden deden 33 Broekstrekenaren (van 30 adressen) mee. De werkgroep heeft in een presentatie de werkzaamheden sinds de bewonersavond in september (toen kon dat nog in het café!) toegelicht.

Het is de intentie om inderdaad tot het oprichten van een coöperatie over te gaan. Deze zal genoemd worden ‘Energie Coöperatie Ecomarke De Broekstreek’, oftewel in het kort ‘De Ecomarke’ als roepnaam.

Daarnaast is gesproken over de energiecoach. Die kan adviezen geven voor het besparen van energie. Men kan zich hiervoor wenden tot de gemeente Aa en Hunze.

In het kort werden ook de plannen voor de zgn. Scenariostudies besproken. De werkgroep gaat zich in eerste instantie richten op ‘zon-op-dak’, maar het idee is om in de toekomst ook andere vormen van opwekken van duurzame energie onder de loep te nemen.

Uit de vele vragen, suggesties en discussies tijdens de virtuele bijeenkomst bleek de interesse in het onderwerp. Ook werd gepeild wie er overwoog lid te worden van de toekomstige coöperatie. 24 deelnemers staken hun virtuele hand op. De werkgroep acht dit een prachtige basis om verdere stappen te zetten.

Voor meer detail wordt verwezen naar de presentatie. KLIK HIER