Alle berichten van Henk Krijnen

Intentieverklaring zon-op-dak getekend

De energiecoöperatie De Ecomarke heeft een eerste stap gezet voor de realisatie van een zon-op-dak-project. Bij de familie Bergsma te Eleveld is een intentieverklaring getekend. Zij hebben daken op twee schuren ter beschikking gesteld voor het leggen van zonnepanelen door de coöperatie. Hier zal plaats zijn voor 200 panelen waarmee naar verwachting ongeveer 45.000 kWh per jaar zal kunnen worden opgewekt.

We gaan nu de daken laten controleren op sterkte, stellen samen met de familie Bergsma een recht van opstal overeenkomst op, gaan achter subsidies en financiering aan en laten offertes maken voor de installatie.

Voor de Ecomarke is dit een prachtige mogelijkheid om daadwerkelijk de duurzame opwek van elektriciteit in coöperatieverband op te starten. Het is de verwachting dat de komende jaren nog verscheidene andere projecten zullen volgen. Daarmee hoopt De Ecomarke namens de Broekstreek een serieuze bijdrage te leveren aan de energietransitie én ook de gemeenschap en inwoners te laten profiteren van deze deelname.

Binnenkort zal de Ecomarke haar leden nader informeren over dit project. Daarbij zal ook ter sprake komen hoe leden financieel kunnen participeren.

Inloopavond goed bezocht

De inloopavond op woensdag 18 augustus werd goed bezocht. Er waren 29 personen afgekomen op de mogelijkheid informeel van gedachten te wisselen over de plannen van de energie coöperatie De Ecomarke. Al met al telt de coöperatie nu 38 leden. Na een inleiding van voorzitter Luc Oosting, die memoreerde dat de coöperatie op 6 april was opgericht, deed Henk Krijnen uit de doeken hoe de werkgroep de zon-op-dak projecten wilde aanpakken. Lees verder Inloopavond goed bezocht

Lid worden en inloopavond

Bewoners kunnen nu daadwerkelijk zich inschrijven als lid. Voor het jaar 2021 is dit nog gratis. Later in het jaar kunnen leden besluiten of ze hun lidmaatschap willen voortzetten. Vanaf 2022 zal een contributie geheven worden in de orde van € 15 (nog te besluiten). Ondertussen kunnen leden meepraten over een eerste project en andere toekomstige activiteiten van de coöperatie.

Op 18 augustus wordt een inloopborrel georganiseerd in Café Popken, 20:00 – 22:00. Op deze avond kan men nadere informatie krijgen over de toekomstplannen van de Ecomarke en suggesties doen.

Een digitale versie van de brochure die eind juli is rondgebracht is hier te vinden.