Het begin

Het idee werd in eerste instantie geopperd door Luc Oosting op een vergadering van Dorpsbelangen in het voorjaar van 2019. Willen we in de Broekstreek iets met duurzame energie, bijvoorbeeld een zonneweide?

Het duurde even, maar op 7 januari 2020 kwam een werkgroep in een eerste samenstelling bij elkaar om inspiratie op te doen in een gesprek met Richard Ton. Richard is voorzitter van de Energiecoöperatie Noordseveld (gemeente Noordenveld).

Er volgde uitbreiding van de werkgroep naar zeven personen. In februari werd een enquête georganiseerd om te peilen hoe de bevolking van de Broekstreek dacht over het idee om een energiecoöperatie op te richten. De geplande bewonersbijeenkomst op 24 maart kon vanwege de coronacrisis niet doorgaan. In een ‘zoomvergadering’ op 6 mei besloot de werkgroep echter de verkennende werkzaamheden voort te zetten met het idee om zodra dit mogelijk zou zijn de bewonersbijeenkomst alsnog te organiseren.