Winstverdeling

Na aftrek van alle kosten, inclusief de financiering (rente aan obligatiehouders en DEO), blijft er voor een zon-op-dak-project een redelijk bedrag over. De vraag is hoe deze winst verdeeld moet worden tussen de dakeigenaar en de Ecomarke (over een periode van 15 jaar).

De dakeigenaar moet zijn dak ter beschikking stellen, kan in principe 15 jaar geen significante veranderingen aan zijn/haar schuur of bijgebouw aanbrengen, moet periodieke inspecties dulden en ervaart mogelijk de panelen als enigszins ontsierend.

De Ecomarke, bestierd door vrijwilligers, doet de investering en neemt het risico, regelt alles, en besteedt de binnengekomen middelen aan nieuwe projecten of de gemeenschap van de Broekstreek.

De vraag is wat een redelijke verdeling van de winst is. Gegeven het bovenstaande, graag als suggestie aangeven hoe die winstverdeling als redelijk en evenwichtig voelt.

Deze opgave is geheel anoniem, ook voor de websitebeheerder.

Let op! In de volgende percentageverdeling is het EERSTE percentage voor Ecomarke en het TWEEDE percentage voor de dakeigenaar. Als je dus 10% – 90% aanvinkt dan betekent dat dat 10% van de winst naar Ecomarke gaat en 90% naar de dakeigenaar.

Ook graag de Rationale invullen: waarom vind je dit?

    10% - 90%20% - 80%30% - 70%40% - 60%60% - 40%70% - 30%80% - 20%90% - 10%