Plan van aanpak

De werkgroep heeft op 6 mei 2020 het voorlopige plan van aanpak vastgesteld:

Plan van aanpak